Karizma Haber-karizmahaber.com

İzmir Valiliği ‘yasak’tan geri adım attı

İzmir Valiliği, kamuoyunun büyük tepkisini çeken gösteri, basın açıklaması ve yürüyüşlerin büyük ölçüde yasaklanması kararından geri adım attı.

İzmir Valiliği ‘yasak’tan geri adım attı
Aydın Tomakin( aydintomakin@gmail.com )
13 Mart 2015 - 20:52

İzmir Valiliği, kamuoyunun büyük tepkisini çeken gösteri, basın açıklaması ve yürüyüşlerin büyük ölçüde yasaklanması kararından geri adım attı.

İzmir Valiliği’nden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İzmir ilimiz sınırları içerisinde basın açıklamaları ile benzer yapıdaki etkinliklerin daha rahat ve özgür bir ortamda yapılmasına açıklık getiren bir düzenleme Valiliğimiz tarafından yapılmış bulunmaktadır. Yapılan bu düzenlemede temel amaç; tüm bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin korunması, basın açıklamalarının düzenlenmesinde yeknesaklığın sağlanması ve hayatın doğal ve rutin akışının devam ettirilmesidir. Farklı fikir, düşünce, görüş, öneri ve tepkilerin basın açıklamaları yolu ile toplumdaki diğer bireyler ile paylaşılmasının kültürel ve sosyal zenginlik olarak görüldüğü bu düzenlemede basın açıklamalarının yasaklanması ya da engellenmesi gibi bir durum kesinlikle söz konusu değildir. Basın açıklamaları ve benzeri yapıdaki her türlü toplumsal etkinlik ilimizde dün olduğu gibi bugün de aynı kolaylık ve rahatlıkta düzenlenmeye devam etmektedir. Ancak, yapılan düzenlemenin hemen ardından bir kısım çevrelerce adeta bir tür karalama ve itibarsızlaştırma kampanyaları başlatılmış olduğu da açıkça görülmektedir. Bu çerçevede, yapılan bu düzenleme ile bireylerin temel hak ve özgürlüklerinin elinden alındığı ve bu haliyle kanunları ve hatta uluslararası sözleşmeleri ihlal ettiği ileri sürülmektedir. Hâlbuki bu düzenleme; Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesinin ‘düşünceyi ve kanaati açıklama ve yayma’ hakkındaki ilgili Maddesi ile Anayasamızın 25, 26 ve 34. Maddeleri, 5442 sayılı İller İdaresi Kanununun, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanununun ve İçişleri Bakanlığının 2012 tarih ve 64 sayılı Genelgesinin ilgili hükümleri esas alınarak yapılmış bulunmaktadır.
Basın açıklamalarına katılanların olduğu kadar, toplumdaki diğer bireylerin de haklarının korunmasını ve hayatın doğal ve günlük akışının sağlanmasını temin eden bu düzenlemeye yönelik olarak yapılan eleştiriler; makul sınırlar içerisinde yapılan eleştiri ve demokratik hak kullanımı olmaktan daha çok kişilik haklarına ve Valilik Makamına yönelik tezyiflere, karalama ve itibarsızlaştırma kampanyalarına ve son olarak da ahlak ve edep sınırlarını aşarak kişisel hakaretlere dönüşmüş bulunmaktadır. Düzenlemenin bu haliyle kamuoyunda ve medyada bolca tartışılmasının gündemi son derece meşgul ettiği, halkı yanlış bilgilendirdiği ve yönlendirdiği açıkça görülmektedir.
Söz konusu bu nedenlerden ötürüdür ki; yapılan düzenlemenin daha fazla siyasi karalama kampanyalarına feda edilmemesi, konunun farklı mecralara çekilerek daha fazla istismar edilmemesi ve halkımızın daha fazla yanlış yönlendirilmemesi adına yürürlükten kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu anlamda, söz konusu düzenleme ile basın açıklamalarının daha rahat bir ortamda yapılmasını temin etmesi hedeflenen çerçeve, düzenlemeye yasal dayanak oluşturan mevcut kanunlarımız ve Bakanlık genelgelerimiz üzerinden sağlanacaktır. Bundan böyle de her bir alanda olduğu gibi bu konuda da hukuk devleti ve mer’i mevzuatın hükümleri çerçevesinde vatandaşlarımızın temel hak ve hürriyetlerinin korunması ile genel kamu düzeni ve asayişin eksiksiz sağlanmasına devam edilecektir.”

İzmir Valiliği, geçtiğimiz günlerde beş maddelik açıklama yaparak, siyasi partiler, sendikalar, dernekler ve sivil toplum kuruluşlarının başka bir siyasi parti, sendika, dernek ve sivil toplum kuruluşuna ait bina önünde basın açıklaması yapması yasaklamıştı. Ayrıca basın açıklaması yapmak amacıyla herhangi bir yer ve noktadan başka bir yere, kamu düzenini bozacak şekilde gösteri amaçlı toplu yürüyüş yapılamayacağı, elle taşınabilir megafon vb. cihazlar haricinde ses yükselten cihazlar kullanılamayacağı, bu amaçla sabit platform kurulamayacağı duyurulmuştu. Basın açıklaması yasağının kapsamı içinde valilik ve kaymakamlık binaları, adliye binaları, il ve ilçe emniyet müdürlüğü binaları, polis merkezi amirlikleri, askeri bina ve tesisleriyle ceza infaz kurumlarının içerisi, önü ve çevresi, eğitim öğretim kurumları, hastane ve sağlık kuruluşları ile ibadethaneler de yer almıştı. Genel yollar, şehirlerarası karayolları ile cadde ve sokaklar üzerinde yaya ve araba trafiğini engelleyecek şekilde, halkın günlük yaşamını zorlaştıran ve zorunlu ihtiyaçlarını karşılamasını engelleyici nitelikte basın açıklamaları yapılamayacağı da belirtilmişti. Valilik, yasaklara karşı çıkanların, 208 TL idari para cezasıyla cezalandırılacağını duyurmuştu.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.