Karizma Haber-karizmahaber.com

Kârlı Bir İşletme İçin En İyisi İnovasyon mu? İyileştirme mi?

08 Ocak 2023 - 1:52
Kârlı Bir İşletme İçin En İyisi İnovasyon mu? İyileştirme mi?

Yaklaşık 30 yılı aşan iş hayatımda, çoğu işletmenin varmak istediği noktayı belirlemekte zorlandığına tanık oluyoruz.

Yaklaşık 30 yılı aşan iş hayatımda, çoğu işletmenin varmak istediği noktayı belirlemekte zorlandığına tanık oluyoruz. Hedef belirlemeden atılan her adımın ise sadece bir taktik, hatta atraksiyon olmaktan öteye gidemediğini, bunun da ciddi zaman ve para kaybı olduğunu görüyoruz.

Görünen o ki, hedef belirlemekle de iş bitmiyor. Önce işletmenin kurumsal duruşunun ve ihtiyaçlarının tespit edilmesi yani kurumsal bir check-up gerekiyor, sonra da hangi yol, yöntem ve kimlerle hedefe gidileceğine karar vermesi. Bu da ciddi bir organizasyon ve yönetim becerisi demek.

No alt text provided for this image

Gelecek vizyonunun netleştirilmesi, kurumsal kültür ve iş yapış tarzının güncellenmesi, sürdürülebilir küresel amaçlara uygun, itibarlı, kimlikli, dijitalleşerek akıllı işletme olmak, ürün ve hizmetleri ile birlikte iş yapış tarzıyla rekabetçi karakter kazanmak olmazsa olmazların başında geliyor.

Örneğin aşağıdaki iki soru, işletmelerin iş hedeflerini ve süreçlerini belirlemelerinde önemli ipuçları veriyor;

 • Yeni ürün ve hizmetlerinizi yenilemek yerine mevcut süreçlerinizi iyileştirmek için ne kadar zaman harcamalısınız?
 • Kademeli iyileştirmelere mi odaklanmalısınız yoksa büyük adımlar atıp tamamen yeni bir şey mi denemelisiniz?

İki tür şirket vardır: Yenilik yapanlar ve gelişenler.

İlki daha küçük ve daha yalın olma eğilimindedir.

İkincisi daha büyük ve daha yerleşiktir.

Büyüklüğü veya ölçeği ne olursa olsun, birçok işletme kaynaklarını inovasyona mı yoksa iyileştirmeye mi yatırmaları gerektiğine karar vermekte zorlanır.

Aslında, her iki yaklaşımın da eşit derecede önemli olduğu söylenebilir. Ancak her ikisi de farklıdır ve devam etmeden önce ayrımın akıllarda net olması gerekiyor.

O halde, her iki yaklaşımı da tekrar gözden geçirerek birlikte değerlendirelim…

No alt text provided for this image

İnovasyon Nedir?

Bildiğiniz gibi inovasyon, bir fikri alıp daha da geliştirme sürecidir. Bunu, bir ürünü daha konsept aşamasından tamamlamaya götürmek olarak düşünün. Yani sıfırdan başlayıp yeni bir şey yarattığınız zamandır. Öte yandan inovasyon hızlı bir şekilde de gerçekleşebilir (radikal inovasyon olarak bilinir) veya zaman içinde gerçekleşebilir (artımlı inovasyon).

Asıl bilinmesi gereken o ki, inovasyon yaratıcı düşünmeyi, hayal gücü ve risk almayı gerektiriyor. Yeni fikirler bulmaya çalışırken, çok çeşitli fikirler üretmenize yardımcı olması için zihin haritalama, serbest çağrışım ve fikir oluşturma alıştırmaları gibi beyin fırtınası tekniklerini kullanmayı içeriyor.

İnovasyonda başka bir yaklaşım ise, iç müşteri ve dış müşterilerden gelen geri bildirimleri kullanmaktır. Müşterilere yeni ürünlerde ne görmek istediklerini sorarak iyi çalışmayan alanları belirleyebilirsiniz. Benzer şekilde, şirket çalışanlarınızın paylaşacağı olası ilginç bakış açıları ve ve fikirleri de son derece değerli olabiliyor.

Bu değerlendirmeler ışığında baktığımızda inovasyonun faydaları arasında artan gelir, kâr, marka bilinirliği, pazar payı, rekabet gücü ve üretkenlik yer alıyor.

Ürün ve hizmetlerine bakarak işletmelerin üç tür inovasyon arasından kendi işlerinde en uygun olanı seçip değerlendirmelerinde yarar görüyorum. Bunlar;

 • Ürün İnovasyonu

Yeni özellikler ve işlevler geliştirmekten tamamen yeni ürünler oluşturmaya kadar her şeyi içeriyor. Üstelik ürün inovasyonu, yazılımla da sınırlı değil. Akıllı telefonlar veya tabletler gibi donanımları da içerebiliyor. Ürün İnovasyonunun temel avantajı, bir müşteri ihtiyacını karşılamanıza yardımcı olması ve böylece kendi kârınızı artırması olarak düşünmenizde yarar var.

 • Süreç İnovasyonu

Süreç inovasyonu, çalışma ve iş yapma tarzınızı değiştirdiğiniz zamandır. Yani hizmetleri sunma, kurum içi iletişim kurma ve personeli işe alma yöntemlerinizi bile değiştirmeyi içerebiliyor. Hatta, işletmenizin rekabetçi kalmasına yardımcı olacak, müşterilerinizi mutlu edecek yeni bir teknolojiyi iş süreçlerinize dahil edip uygulamayı da içeriyor.

 • İş Modeli İnovasyonu

İş modeli inovasyonu ise iş operasyonlarınızı veya müşterilere ne sunduğunuzu ve vaat ettiğinizi tamamen değiştirmek anlamına geliyor. Daha da ileri gidersek, yeni dağıtım kanalları veya gelir akışları bulmayı da içeriyor ve değişen tüketici beklentilerine ve ihtiyaçlarına ayak uydurmanıza olanak tanıyor.

No alt text provided for this image

Peki, İyileştirme Nedir?

Kelimenin tam anlamıyla mevcut süreçlerde ve sistemlerde değişiklik yapmak anlamına geldiği için iyileştirme size daha basit gelebilir…

Burada dikkat edilmesi gereken ana amacın maliyetleri azaltmak, verimliliği artırmak ve israfı azaltmak olduğudur. Tıpkı inovasyonda olduğu gibi, hem radikal hem de kademeli bir iyileştirme yöntemi söz konusudur.

İşletmeler için iş süreçlerini iyileştirmenin faydaları arasında;  

 • Birim başına azaltılmış maliyet
 • Artan çıktı miktarı
 • Geliştirilmiş kalite
 • Daha iyi güvenlik kaydı
 • Artan çalışan memnuniyeti, ilk akla gelenlerdir…

Tabii ki İyileştirme Süreci‘nin bazı olumsuzlukları da söz konusu olabilir. Örneğin, satış baskısı altındaki bir işletme için iyileştirmeler her zaman anında kazanç sağlamaz. Bazen sonuçları görmeye başlamadan önce çok çaba göstermek gerekebilir. Öte yandan bir iyileştirmenin başarılı olup olmadığını ölçmek zordur.

İlk akla gelen dört farklı İyileştirme Süreci hakkında da kısaca bilgi vermek gerekirse bunlar;

No alt text provided for this image
 • Altı Sigma

Altı Sigma, iyileştirme sürecinde en popüler olanlardan biri olarak biliniyor. 1986 yılında Motorola tarafından geliştiriliyor. Kusurları ortadan kaldırmaya ve varyasyonu azaltmaya odaklanıyor.

Bir şeylerin neden ters gittiğine dair sorular sorarak çalışan Altı Sigma yöntemi, temel nedenleri belirlemenizi ve düzeltmenizi sağlıyor. İlgili teknikler, tanımlamayı, ölçmeyi, analiz etmeyi, iyileştirmeyi, kontrol etmeyi ve doğrulamayı içeriyor.

Bu adımlar müşteri hizmetleri, üretim ve finans dahil işletmenizin herhangi bir alanına uygulanabilir.

 • Yalın Yöntem

Yalın yaklaşım, Altı Sigma’ya benzer, ancak kusurları ortadan kaldırmaya odaklanmak yerine israfı ortadan kaldırmayı amaçlıyor. Buradaki israf ya da atık, şirketinize değer katmayan her şeydir. Fazla envanter, gereksiz evrak işleri ve zayıf iletişim gibi şeyleri içerebiliyor. Yalın yöntem, genel olarak sorunları belirlemeye ve bunları hızlı bir şekilde düzeltmeye odaklanıyor.

 • Sürekli İyileştirme

Sürekli İyileştirme (CI), sürekli öğrenmeye odaklanan başka bir yaklaşım. Ekiplerin performanslarını sürekli iyileştirmeye teşvik ediyor. Zaman ve kaynak israfı yaptığınız alanları belirlemenize yardımcı olan Pareto Analizi (80/20) gibi araçları kullanıyor. Yani, bir sorunun önemli sebeplerini, nispeten daha önemsiz sebeplerden ayırmak için kullanılan, daha çok takım çalışmalarında sıklıkla başvurulan bir yöntem olarak düşünebilirsiniz.

 • Beş Neden

Bu yöntem, yaşanan ve çözümsüz kalan sorunlar karşısında beş kez ‘neden‘ diye sorarsanız, sonunda sorunun temel nedenini keşfedeceğiniz fikrine dayanıyor.

İyileştirmeyle ilgili yaygın bir yanılgı, bunun yalnızca büyük şirketler için geçerli olduğu fikridir. Oysa, küçük işletmeler de bu konsepti en az büyükler kadar kolayca uygulayabilir.

No alt text provided for this image

İyileştirme ve İnovasyon

Tercih aşamasına geldiğinde, işletmeler dış yardım almadan kolay karar veremezler, çünkü inovasyon ve iyileştirme arasında çok ince ve flu bir çizgi vardır.

Öte yandan her ikisi de yeni fikirler bulmayı içerir. Bununla birlikte, inovasyon genellikle yüksek teknolojili endüstrilerle ilişkilendirilirken, iyileştirme daha yaygın olma eğilimindedir.

İkisi arasındaki diğer bir fark ise, inovasyonun yeni bir şey yaratmaya odaklanması, iyileştirmenin ise zaten yaratılmış bir şeyi daha da geliştirmeye odaklanmasıdır.

İnovasyona bir örnek, Apple’ın ilk iPhone ile çıktığı zamandır. İyileştirmeye bir örnek, cihazın tasarımını geliştirmeleri olabilir, yani iPhone 6’ya karşı iPhone 13 gibi düşünebilirsiniz.

Peki, işletmeniz için hangisi doğru?

İyileştirme ve inovasyon tercihinde, her iki yaklaşımın da avantajları ve dezavantajları var kuşkusuz. Bu durum aslında işletmenizin mevcut durumu ve iş yapış tarzı ile ilgilidir.

No alt text provided for this image

Örneğin, halen büyümekte olan bir işletmeyseniz, mevcut ürün veya hizmetleri iyileştirmeye devam etmek mantıklı olabilir. Ancak, belirli bir ölçek büyüklüğüne, olgunluk düzeyine ulaştığınızda inovasyon yapmaya başlamak mantıklı olabilir.

Hangi yaklaşımı seçeceğinize karar vermenin iyi bir yolu, bütçenizi nasıl harcadığınıza bakmaktır. Araştırma ve geliştirmeye çok fazla para harcıyorsanız, inovasyona geçmenin zamanı gelmiş olabilir. İşletmeniz için hangi yaklaşımın doğru olduğundan emin değilseniz ikisini birden uygulamayı deneyin. Hangisinin sizin için en uygun olduğunu oldukça hızlı bir şekilde anlamak istiyorsanız, işletme körlüğü yaşamamak için bizim gibi uzman şirketlerden dış destek almanızda yarar var.

Peki, İşletmenizin İyileştirmeye İhtiyacı Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?

İşletmenizin iyileştirmeden yararlanabilmesi için nelerin değişmesi gerektiğini bilmeniz gerekir.

Bunu yapmanın birkaç yolu var.

Biri denetim yapmaktır. Denetim, işletmenizin tüm yönlerinin sistematik olarak gözden geçirilmesidir. Müşterilerle ne kadar iyi iletişim kurduğunuzdan üretim hattınızın ne kadar verimli olduğuna kadar her şeye bakar. Denetimler, nerelerde iyileştirmeler yapabileceğinizi görmenize yardımcı olur. Ayrıca, kendinizi diğer işletmelerle karşılaştırmanıza da olanak tanır.

İşinizin iyileştirilmesi gerekip gerekmediğini belirlemenin bir başka yolu da Dengeli Puan Kartı kullanmaktır. Bu, hem finansal hem de finansal olmayan başarı faktörlerini ölçer ve zaman içindeki işletmelerin hangi alanlarda nasıl ilerlediğini izlemelerine yardımcı olmak için tasarlanmış bir sistem.

No alt text provided for this image

Öte yandan Dengeli Puan Kartı bir şirketin vizyonunu ve misyonunu tutarlı performans ölçütlerine dönüştürmek için bir çerçeve sağlayan bir yönetim sistemi olarak da bilinir. Bir kuruluşun insani, bilgi ve organizasyon sermayesini stratejilerle uyumla hale getirmek için kullanılan bir strateji yönetim aracı işlevini de görür. Bugün Dengeli Puan Kartı, stratejinin uzun vadeli stratejik hedefler belirleyerek ve kısa vadeli hedeflerle puan kartlarına dönüştürerek uygulanmasını ve izlenmesini sağlar. Dengeli Puan Kartı kavramı içindeki denge ile kısa ve uzun vadeli hedefler, finansal ve finansal olmayan önlemler, gecikmiş (sonuç) ve öncül (belirleyici) göstergeler ile iç ve dış performans boyutları arasındaki dengenin sağlanmasında önemli göstergedir.

Eğer siz de bir işletme olarak, yeni pazarlara girmekte zorlanıyor, potansiyel müşteriler yaratmakta tatminkar bir ilerleme kaydedemiyorsanız, sizin de ürün veya hizmetlerinizde, pazarlama ve satışta veya genel olarak iş süreçlerinizde bazı iyileştirmeler yapmanızın zamanı gelmiş olabilir.

İşletmenizin İnovasyona İhtiyacı Olup Olmadığını Nasıl Anlarsınız?

Tamamen yeni bir şey yaratmak istiyorsanız, tabii ki inovasyon avantajlıdır. Ancak inovasyon yapmadan önce şu soruları bir kez daha gözden geçirmelisiniz;

 • İnovasyon çözümünüz hangi sorunu giderecek?
 • Çözümünüz müşteri tabanınızı nasıl etkileyecek?
 • Çözümünüz yeni bir gelir getirecek mi?
 • Eskisine veya rakiplerinkine göre bir fark yaratacak mı?

Eğer cevabınız evet ise, o zaman inovasyona gitmekte fayda var.

İyileştirme ve İnovasyon söz konusu olduğunda, hangisinin daha çok fayda sağlayacağına ilişkin aklınıza bir soru geliyorsa, bunun cevabı tamamen ekonomik iklimesektörünüze, kaynaklarınıza ve hedeflerinize bağlıdır, diyebilirim.

Her durum için tek bir yöntemin en iyi sonucu vermediğini söyleyebilirim.

Öte yandan eğer daha rekabetçi kalmak istiyorsanız sürekli iyileştirme ve gelişme değerli bir çabadır. Eğer bir sektörde öncü olmak istiyorsanız, bunu yapacak insan, bilgi, deneyim, teknoloji ve finans gibi kaynaklara sahipseniz İnovasyon önemli bir katma değerdir.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.