Karizma Haber-karizmahaber.com

T.C.  ORDU VALİLİĞİ  İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI 

27 Nisan 2022 - 15:48
T.C.  ORDU VALİLİĞİ  İL HIFZISSIHHA KURULU KARARLARI 

Ordu İli Hıfzıssıhha Meclisinn 27.04.2022 trihinde Ordu Valisi Tuncay Sonel başkanlığında toplandı ve aşağıdaki kararlar alındı.

Karar Tarihi: 27/04/2022 Karar No: 2022-7 

İlimiz Hıfzıssıhha Meclisi 27.04.2022 tarihinde saat 09.00’da Ordu Valisi Tuncay SONEL Başkanlığı’nda toplanmış olup, 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 11/C maddesi, 1593 sayılı Umumi  Hıfzıssıhha Kanunu 27. ve 72. maddeleri uyarınca aşağıdaki kararları almıştır. 

ALINAN KARARLAR 

Birçok ülkede olduğu gibi ülkemizde de insan hayatı açısından son derece tehlikeli olan yeni  tip Koronavirüs (Covid­19) salgını nedeniyle tüm dünyada can kaybı ve vaka sayısı artmaya devam  etmektedir. Covid­19 salgınında en temel risk unsuru virüsün bulaşıcılığının yüksek/hızlı olması  nedeniyle vatandaşlarımızın toplu olarak bulunduğu mekanlar/alanlardır. 

Devletimiz tüm kurumları ile bu salgının yayılması ve vatandaşlarımızın hayatlarını tehdit  etmesini engellemek için birçok umuma açık yerlerin faaliyetlerinin durdurulması başta olmak  üzere tedbir almakta ve bu kapsamda uyulması gereken kuralları belirleyerek vatandaşlarımızla  paylaşmaktadır. 

Koronavirüs (Covid-19) salgını sürecinde toplumsal hayatın işleyişine ilişkin usul ve esaslar, salgının genel seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri doğrultusunda İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan Genelgelerle belirlenmiş ve İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulları kararları ile hayata  geçirilmiştir. 

Salgınla mücadele sürecinde en önemli etkenler arasında yer alan maske kullanımına dair  usul ve esaslar salgının son dönem seyri ve Sağlık Bakanlığının önerileri göz önünde  bulundurularak 04.03.2022 tarihli ve 25940 sayılı İçişleri Bakanlığı Genelgesi, 04.03.2022 tarihli ve  2022-5 Nolu İl Hıfzıssıhha Kurul Kararı ile yeniden düzenlenerek açık alanlarda maske kullanım  zorunluluğu kaldırılmıştı. 

Sağlık Bakanlığının 26.04.2022 tarihli ve E-13588366-149-581 sayılı yazısında ise; “Pandeminin geldiği noktada, salgının etkisinin azalması, aşılamanın yaygınlaşması,  toplumsal hayatı eskisine oranla daha az etkilemesi ile birlikte alınan önlemlerin dünyada olduğu  gibi ülkemizde de toplumun her noktasında kısıtlama şeklinde değil bireysel düzeyde uygulanması  önemli hale gelmiştir. Bu nedenle ileri yaşlardaki kişiler ile kronik hastalığı, hastalık şüphesi ve  riskli gruplarla teması olanların hem kendini hem de çevresini korumak için maske kullanmaya  devam etmeleri ve hatırlatma dozlarını yaptırmaları bireysel sorumluluk çerçevesinde önemlidir. Bu kapsamda 26 Nisan 2022 tarihli COVID-19 Bilimsel Danışma Kurulu önerileri  doğrultusunda; Açık ve kapalı alanlar dahil olmak üzere tüm alanlarda, tüm okullarda maske  zorunluluğunun tümüyle kaldırılması, ancak ülkemizdeki günlük vaka sayısı 1000’in altına düşene  kadar bir müddet daha toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarında maske kullanımına devam  edilmesi, kapalı alanlarda maske kullanıma dair usul ve esasların aşağıdaki şekilde değiştirilmesi  bildirilmektedir.” hususları İçişleri Bakanlığına iletilmiştir.

1 / 2 

Bu çerçevede 27.04.2022 tarihinden itibaren Ordu ili genelinde; 

  1. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşları hariç olmak üzere diğer tüm kapalı alanlarda  maske zorunluluğu uygulamasının sona erdirilmesine, 
  2. Toplu taşıma araçları ile sağlık kuruluşlarının kapalı alanlarında ise yeni bir karar  alınıncaya kadar (günlük vaka sayısı 1.000’in altına düşmesi halinde) maske kullanma  zorunluluğuna devam edilmesine, 

Mülki İdare Amirleri ve ilgili kurumlarca yukarıda belirtilen esaslar doğrultusunda gerekli  tedbirlerin alınarak uygulamada herhangi bir aksaklığa meydan verilmemesi ve mağduriyete neden  olunmamasına; 

Oy birliği ile karar verilmiştir. 

Tuncay SONEL 

Vali 

Mehmet Fatih VARGELOĞLU İl Milli Eğitim Müdürü 

Uzm. Dr. Atila GÜRGEN Ordu Devlet Hast. Baştb. 

Ecz. Necla AYDIN 

Serbest Eczacı

Dr. Mehmet Hilmi GÜLER Büyükşehir Belediye Başkanı 

Hüseyin ÖZTÜRK 

İl Çevre ve Şehircilik Müdürü 

Dr. Ali TOMAKİN 

Hudut Sahiller 

Dr. Mustafa KASAPOĞLU İl Sağlık Müdürü 

Kemal YILMAZ 

İl Tarım ve Orman Müdürü 

Uzm. Dr. Ali COŞKUN Serbest Tabip 

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.