Karizma Haber-karizmahaber.com

Odalar ve sendikalar karar aldı, sağlıkçılar cuma günü acil dışında çalışmayacak

Odalar ve sendikalar karar aldı, sağlıkçılar cuma günü acil dışında çalışmayacak
11 Mart 2015 - 14:15

BURSA – Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Aydın, bu sene 14 Mart Tıp Bayramı’na sağlıkta dönüşüm programının çalışma koşullarına ve halkın sağlığına verdiği zararların gölgesinde girdiklerini söyledi. Dr. Aydın, 13 Mart Cuma günü tüm sağlık kurumlarında acil servis dışında mesai yapmayacaklarını açıkladı.

Bursa Tabip Odası, Bursa Diş Hekimleri Odası, Türk Sağlık-Sen, Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendikası Bursa Şubesi, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği Bursa Şubesi, Türk Hemşireler Derneği Bursa Şubesi ve Türk Psikologlar Derneği Bursa Şubesi temsilcileri bir basın toplantısı düzenleyerek Cuma günü greve gidecek sağlık çalışanlarının acil servis dışında hizmet vermeyeceğini kamuoyunu duyurdu.

Basın toplantısında konuşan Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Aydın, “Bugün ne halkımız aldığı sağlık hizmetine güvenebiliyor ne de biz verdiğimiz hizmetten memnunuz. Türk Tabipleri Birliği’nin önerisi ile özlük haklarımıza ve halkın sağlık hakkını vurgulayan taleplerle 13 Mart Cuma günü acil hizmetleri dışında sağlık hizmeti sunulmayacağı kararı alınmıştır. İktidarın 12 yıldır reform diye takdim ettiği sağlıkta dönüşüm programının sermayeye para kazandırmak dışında hiçbir amacının olmadığı artık herkes tarafından ayan beyan görülmektedir. Sağlık alanında yaşanan sayısız olumsuzluk halkımızın en temel hakkı olan sağlıklı yaşam hakkını elinden almaktadır.” dedi.

Sağlık çalışanlarının sorunlarının doğrudan doğruya halkın sağlığını ilgilendirdiğine dikkat çeken Dr. Ertuğrul Aydın, şunları kaydetti: “AKP iktidarının sağlıkta dönüşüm programı adı altında yürüttüğü piyasalaştırma ve çalışanlara yönelik esnek ve kuralsız çalıştırma uygulamaları artarak sürmektedir. Çalışma koşullarımızın acilen düzeltilmesini talep ediyor, yetkilileri yeni nöbetler ekleme gayretlerine taşeron sistemine ‘çağdaş köleliğe’ son vermeye çağırıyoruz. Çalışırken de emeklilikte de insanca yaşayabilecek güvenceli bir gelir istiyor, emekliliğe yansıyan temel ücretlerimizin artırılmasını talep ediyoruz. Yıllarca haftada 40 saatlik yasal sürenin çok üzerinde ve ağır koşullarda çalıştığımız halde bugüne dek bir türlü verilemeyen fiili hizmet zammını bekliyoruz.”

Sağlık alanındaki mesleki eğitimin niteliğinin giderek bozulduğuna işaret eden Bursa Tabip Odası Başkanı Dr. Ertuğrul Aydın, “Katkı, katılım paylarıyla, istisnai hizmet tanımıyla fark ücretleriyle, 5 dakikalık randevu süreleriyle halkımızın nitelikli sağlık hizmetine erişimi kısıtlanmaktadır. Nitelikli sağlık hizmetine bütün yurttaşlarımızın ücretsiz ulaşılabilmesini talep ediyoruz. Taleplerimizi görünür kılmak ve halkın sağlık hakkına dikkat çekmek için Cuma günü meslek örgütleri ve tüm sağlık çalışanlarıyla dayanışma içinde grevde olacağımızı, acil sağlık hizmetleri dışında sağlık hizmeti sunamayacağımızı yetkililere ve kamuoyuna duyuruyoruz. Aile sağlığı merkezleri ve toplum sağlığı merkezlerinde sürdürdüğümüz nöbete gitmeme uygulamasını da sürdüreceğiz, 14 Mart Cumartesi günü nöbetlere gitmeyeceğiz.” diye konuştu.

Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.